Šolanje

Opis šolanja

Vsako leto organiziramo za lastnike oz. vodnike psov dva tečaja šolanja psov. Spomladanski tečaj poteka od marca do junija, jesenski pa od septembra do konec novembra, oziroma do izpitov. Vljudno vabljeni!

V društvu potekajo naslednji tečaji:

Mala šola

Namenjena je mladim psom v starosti od 4 do 9 mesecev. Poudarek je predvsem na socializaciji psa, povezavi vodnik – pes, igri ter informiranju vodnika. Tako vodnik kot pes dobita prva znanja o vajah poslušnosti, za službene pasme pa sta zraven še dve kategoriji: osnove sledenja in začetki obrambe. Vodniki lahko med seboj izmenjujejo izkušnje, kar jim pomaga pri vsakdanjem življenju s svojim psom. Tečaj poteka dvakrat tedensko.

Začetni tečaj

Po opravljeni mali šoli nadaljujejo vodniki in psi z osnovno stopnjo šolanja, ki poteka tudi dvakrat tedensko po dve uri. Znanja poslušnosti, sledenja in obrambe se stopnjujejo do te mere, da lahko psi po koncu tečaja pristopijo k nižjim izpitom osnovnega šolanja – izpitu A, izpitu B-BH ali izpitu C, glede na pasmo psa ter želje in sposobnosti tandema vodnik – pes.

Nadaljevalni tečaj (psi z opravljenim izpitom B-BH)

Osnovno znanje psi ter vodniki utrjujejo na naslednji stopnji šolanja, ki se zaključi z izpitom višje stopnje IPO-1, IPO-2 ali IPO-3. Tudi ta tečaj poteka dvakrat tedensko.