Rally obedience

Rally obedience (RO)

Pri disciplini RO vodnik vodi psa skozi serijo vaj na poligonu, ki so vnaprej pripravljene in so za vse tekmovalce enake. Tandem vodnik-pes vaje izvaja tekoče, brez pomoči sodnika; je pa dovoljena neomejena uporaba zvočnih in mimičnih povelij s strani vodnika.

RO je disciplina za vse pse: rodovniške in tiste, ki tega nimajo, ko tudi za pse z morebitnimi telesnimi pomankljivostmi.

Tekmovati je mogoče v štirih težavnostnih stopnjah, pri čemer je ocenjevanje manj strogo kot pri klasični poslušnosti.

Vstop v svet RO je možen po opravljenem izpitu B-Bh.

KD Pluton vsako leto pripravi tudi tekmo iz RO, ki se je udeležijo tudi naši tekmovalci.