Obvestilo

Navada je, da ob prehodu na novo leto pregledamo, kaj smo v preteklem letu naredili, istočasno po si začrtamo cilje, ki bodo usmerjali naše delo v letu 2018. Leto 2017 je bilo za naše društvo zelo uspešno po tekmovalni, organizacijski in delovni aktivnosti.

Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z zastavljenim delom in vas vabimo, da se nam pridružite. Na naši spletni strani www.kd-pluton.si imate vse kontaktne številke telefonov oseb, ki vodijo posamezne sekcije in lahko spremljate naše aktivnosti. Vsekakor ni naš namen počivati na naših uspehih, ampak se bomo trudili še naprej obdržati in izboljšati že doseženo.

Organizirali bomo spomladansko in jesensko šolanje psov. Uvodni sestanek za spomladanski termin šolanja bo v četrtek, 01.03.2018 ob 18. uri.

Seveda pa vsega dela ne bomo mogli uspešno opraviti sami, zato bomo hvaležni vsem članom, ki nam bodo pripravljeni priskočiti na pomoč pri organizaciji in realizaciji tekmovanj, izpitov in delovnih akcijah. Ob tej priliki se vsem, ki so nam v preteklem letu nesebično pomagali, prav lepo zahvaljujem, še posebno pa se želim zahvaliti vsem sponzorjem in upam, da bodo z nami tudi v letu 2018.

Istočasno naj vas še obvestim, da lahko članarino , ki znaša 15€, nakažete na naslov:

KINOLOŠKO DRUŠTVO PLUTON

ŠOLSKA ULICA 11

3311 ŠEMPETER

IBAN: 56 0510 0801 5113 077

NAMEN: Članarina 2018

REFERENCA: 00 2018

ZNESEK: 15,00€

Člansko izkaznico Vam po nakazilu članarine pošljemo po pošti. Veselimo se vsakega vašega obiska, vsakega novega člana, vsakega štirinožca, s katerim boste k nam prišli po znanje.

 

PLAN DELA ZA LETO 2018

Kinološko društvo Pluton je na društvenem sestanku, dne 08. 01. 2018, v sestavi:
Radovan Vidali, Ivan Polesnik, Mateja Tratnik, Stanko Pinter in Bojan Stojakovič, sprejel in potrdil naslednji plan dela za leto 2018.

1. Organizacija in izvedba Male pasje šole:
 v spomladanskem in jesenskem času
2. Organizacija in izvedba Osnovne pasje šole:
 v spomladanskem času od 01. 03. 2018 dalje
 v jesenskem času od 30. 08. 2018 dalje
3. Organizacija in izvedba nadaljevalnih tečajev za višje izpite šolanih psov:
 v spomladanskem in jesenskem času
4. Organizacija in izvedba treningov za tekmovalce s šolanimi psi, Agility in RO
 vse leto
5. Organizacija in izvedba šole za Agility, RO
 v spomladanskem in jesenskem času
7. Sodelovanje in udeležba vodnikov s psi na javnih prireditvah v okviru občinskih praznovanj, sodelovanje s šolami, vrtci in domovi za ostarele.
8. Organizacija in izvedba izpitov:
 spomladi 2-krat
 jeseni 1-krat
 9. Organizacija tekmovanj:
 Državna tekma v RO ( 22. 04. 2018 )
 Tekmovanje šolanih psov za pokal Vomar (22. 09. 2018)
10. Sodelovanje in udeležba na seminarjih za vodje šolanja in tečajev usposabljanja vodnikov reševalnih psov v sodelovanju s Kinološko zvezo Slovenije
11. Ureditev okolice in poligona.
Poteka skozi celo leto, prav tako se udeležimo občinskih čistilnih akcij.

Predsednik KD Pluton
Radovan Vidali

Comments are closed.