PLAN DELA 2017

Kinološko društvo Pluton je na sestanku društva dne 04.01.2017 v sestavi :
Radovan Vidali, Ivan Polesnik, Mateja Tratnik, Stanko Pinter, Ivo Teržan sprejel in potrdil naslednji plan dela za leto 2017.

1. Organizacija in izvedba Male pasje šole:
 v spomladanskem in jesenskem času

2. Organizacija in izvedba Osnovne pasje šole:
 v spomladanskem času od 27.02.2017 dalje
 v jesenskem času od 31.08.2017 dalje

3. Organizacija in izvedba nadaljevalnih tečajev za višje izpite šolanih psov:
 v spomladanskem in jesenskem času

4. Organizacija in izvedba treningov za tekmovalce s šolanimi psi, Agility in RO
 vse leto oz. po dogovoru

5. Organizacija in izvedba šole za agility, RO
 v spomladanskem in jesenskem času

6. Sodelovanje in udeležba vodnikov s psi na javnih prireditvah v okviru občinskih praznovanj, sodelovanje v šolah, vrtcih in domovih za ostarele.
Sodelovanje in izmenjava izkušenj z drugimi društvi v regiji.

7. Organizacija in izvedba izpitov:
 spomladi 2x
 jeseni 1x

8. Organizacija tekmovanj:
 Tekma državna v RO ( 23.04.2017 )
 Tekmovanje šolanih psov za pokal Vomar (23.09.2017)

9. Sodelovanje in udeležba na seminarjih za vodje šolanja in tečajev usposabljanja vodnikov reševalnih psov v sodelovanju s Kinološko zvezo Slovenije

10. Ureditev okolice in poligona.
Poteka skozi celo leto, prav tako se udeležimo delovnih akcij v okviru občinskih delovnih akcij (očistimo naše okolje).

Comments are closed.